תנאי שימוש ושירות

כללי

כללי

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר על כל תכניו ושירותיו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

המונח “שירות”, או “שירותים”, או “שירותי האתר” כולל כל שירות הניתן באמצעות האתר, לרבות איחסון אתרים, הקמת אתרים, ניהול שיווקי, או כל שירות אחר שיתווסף לאתר מעת לעת.

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

מערכת האתר שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר עקב ביצוע השינויים הנ”ל.

התכנים, הפרסומים, המידע והמוצרים המופיעים באתר מבוססים על מקורות חיצוניים, ולכן איננו אחראים להם בשום אופן, ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם.

אתר זה מייצר חלק מרווחיו באמצעות שיווק תוכניות שותפים ובזמן שהמידע הנכלל באתר זה משמש כמידע כללי בלבד, המטרה היא גם לקדם שיווק מוצרים מסויימים ושירותים אשר משלמים לנו עמלה עבור כל מכירה אשר נעשית באמצעות יחידים אשר עקבו אחר ההמלצות והקישורים שלנו.

בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.

בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש באתר זה.

באתר זה ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטתנו. אין לנו שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו. עצם הכללת הקישור באתר אינה מרמזת שאנו ממליצים או תומכים מתוכן המפורט בהם.

נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, איננו לוקחים שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתנו.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל כתבה או תגובה, מכל סוג שהוא ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.

אנו לא מתחייבים כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותירשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

שאלות, תגובות או דיווחים על בעיות

שאלות, תגובות או דיווחים על בעיות

אתם יכולים להפנות שאלות, תגובות או דיווחים באמצעות טופס יצירת קשר.

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

ל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והבעלות עליהם הינה ברשות האתר ומפעיליו.

במידה ולא קיים חוזה אחר בין האתר ובין גורם המעוניין להציג או להפיץ תכנים מהאתר, זכויות היוצרים על התכנים תהיה בבעלות בלעדית של האתר ומפעיליו.

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות

האתר מאפשר לגולשים לכתוב הודעות שיופיעו במערכת הדיונים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר ולעיין בהודעות של גולשים אחרים במערכת הדיונים ובתגובות להודעות.

בכניסתך למערכת הדיונים והתגובות הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש במערכת הדיונים והתגובות שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע במערכת הדיונים והתגובות אינו התוכן המסופק על ידי האתר וכי מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות במערכת הדיונים והתגובות, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת מערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת האתר אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבמערכת הדיונים והתגובות, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים במערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים במערכת הדיונים והתגובות הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בדיונים. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש במערכת הדיונים והתגובות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד’, וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה ממערכת האתר בעניין זה.

מערכת האתר אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

כמשתתף במערכת הדיונים והתגובות הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
 3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות מערכת הדיונים והתגובות או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
 4. לא לשלוח למערכת הדיונים והתגובות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
 5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש במערכת הדיונים והתגובות.
 6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
 7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר במערכת הדיונים והתגובות, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
 10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
 11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים במערכת הדיונים והתגובות.
 12. לא להעלות למערכת הדיונים והתגובות הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
 13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד’.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת האתר רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם למערכת דיונים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, מערכת האתר אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד מערכת האתר ו/או מי מטעמה.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות למערכת הדיונים והתגובות, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת האתר אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש במערכת הדיונים והתגובות, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 1. אם השימוש שעשה המשתמש במערכת הדיונים והתגובות ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.
 2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.
 3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
 4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של האתר.
 5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
 6. אם מערכת האתר נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף במערכת הדיונים והתגובות מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

מערכת האתר תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את מערכת הדיונים והתגובות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

מערכת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם במערכת הדיונים והתגובות הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית למערכת האתר בצירוף פרטים מלאים.

הקמת אתרי קורסים ומנויים

הקמת אתרי קורסים ומנויים

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שבמקרה ובחרת לקבל מאיתנו שירות של הקמת אתר קורסים ומנויים, יחולו התנאים הבאים:

 1. בעת הגדרת האתר בשרת, ייפתח משתמש ברמת מנהל כללי לשימוש החברה בלבד. אין לשנות את פרטי הגישה של משתמש זה, או למחוק אותו, ואנו תעשה בו שימוש למטרות תחזוקה מזדמנות של האתר, הכוללות בין השאר, אך לא רק, שדרוג מערכת וורדפרס, שדרוג תוספים, גיבוי נתונים. משתמש זה יהיה בתוקף ופעולות התחזוקה ינתנו רק כל עוד האתר מאוחסן בשירותי האחסון של החברה ו/או באתר מותקנים תוספי פרימיום מטעמנו.
 2. בעת הגדרת האתר בשרת ייפתח משתמש ברמת מנהל אתר לשימושך, למטרות ניהול שוטף של האתר. המשתמש יוגדר בסיסמת ברירת מחדל, ואתה תוכל לשנות אותה כרצונך בכל עת.
 3. ידוע לך כי כחלק משירות הקמת האתר יותקנו על אתרך תבנית עיצוב פרימיום ותוספי וורדפרס פרימיום, כגון אך לא מוגבל לתוסף ניהול קורסים, תוסף טפסי יצירת קשר ועוד. רישיונות השימוש הינם ל-12 חודשים מיום תחילת העבודה.
  לאחר 12 חודשים, יתכן ותידרש לשלם את עלות הרישיונות כפי שיתפרסמו באתרי הספקים השונים וכפי שיידרש ממך על ידנו. במידה ותחליט שלא לשלם על רישיונות אלו, ניתן לנו שיקול הדעת אם להפסיק את עדכוני הגירסאות שלהם באתרך.
 4. ידוע לך כי כחלק מהשירות תקבל גישה להדרכות על המערכת. החברה תהיה רשאית להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על פורמט ההדרכה (וידאו, טקסט, הדרכה אישית).
  בכל מקרה, ההדרכות יתבצעו לנושאים הקשורים ישירות לשירות אותו הזמנת. כל הדרכה שאינה קשורה ישירות לשירות, תתבצע בתוספת תשלום, בהתאם לתעריפים השונים.
  במקרה שנחליט על הדרכה אישית, הנך זכאי להדרכה של עד שעתיים. במידה ותהיה מעוניין בהדרכה נוספת, זה יתבצע לאחר תשלום נוסף.
 5. ידוע לך כי על מנת לקבל שירות מלא, הכולל העלאת התכנים לאתר, עליך לספק את כל התכנים שתתבקש בטוח זמן שלא יעלה על חודשיים ממועד ההזמנה. במידה ותהיה חריגה בהגשת התכנים, ללא עדכון מראש, לא נהיה מחוייבים לספק את שירות העלאת התכנים, במלואו או בחלקו, ולא ינתן כל זיכוי בגין התשלום שהועבר.
 6. ידוע לך כי לאחר ביצוע הזמנה ותשלום נקים עבורך אתר שלד. עליך להעביר אלינו את כל החומרים שתתבקש בטופס האיפיון ובתכתובות המיילים לאחר הזמנתך, על מנת שנוכל להשלים את עבודתנו על האתר. אי העברתם בטווח זמן של חודשיים ממועד מילוי טופס זה, לא יהווה עילה למתן זיכוי מלא או חלקי עבור ההזמנה.
 7. ידוע לך שעל כל התכנים שיועלו לאתר חלים חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. במידה ותתגלה הפרה של זכויות יוצרים ע”י צד ג’, אנו לא נהיה צד בעניין, וכל תלונה בנושא תהיה ישירות מולך.
 8. במידה ותבחר להקים את אתרך מראש בשירות איחסון אחר, ו/או להשתמש בתבנית עיצוב אחרת, ו/או להתממשק עם אתר קיים, שאינו מאוחסן בשרתים שלנו, ידוע לך כי לא נוכל לספק לך תמיכה, במקרה של התנגשויות בין הכלים שנתקין ובין שרת האיחסון, ו/או תבנית העיצוב, ו/או האתר הקיים שלך, ויהיה עליך לפתור אותם מול הגורם המתאים.
 9. ידוע לך כי שירות האחריות והתחזוקה ניתן ללא תשלום בחצי השנה הראשונה, ובמידה ותהיה מעוניין להמשיך אותו לתקופה נוספת, הדבר יתבצע בתשלום נוסף, כפי שיידרש ממך באותה עת.
 10. ידוע לך כי במידה ובמהלך חצי השנה הראשונה תחליט להעביר את אתרך לספק איחסון אחר, יפוג תוקף שירות האחריות והתחזוקה ואנו נבצע עבודות תחזוקה באתר בתשלום של 550 ש”ח פלוס מע”מ לכל שעת עבודה בתשלום מראש.
 11. ידוע לך כי התשלום הוא עבור הקמת האתר בדומיין אחד ובשפה אחת בלבד. אין להעביר את המערכת, כפי שהותקנה בדומיין המוזמן, לאתרים אחרים שברשותך. אי עמידה בסעיף זה היא עילה לתביעה על הפרת חוזה.
 12. ידוע לך כי בתחתית האתר יופיע קישור לאתר שלנו, בין אם בפורמט טקסט ובין אם בפורמט תמונה.
  אנו נעשה הכל על מנת שקישור זה לא יהיה בולט מדי וישתלב בעיצוב הכללי של אתרך.
 13. ידוע לך כי איננו אחראים לספק תמיכה או שירות במידה ותתגלה תקלה באתר בעקבות שינוי שהתבצע על ידך, או על ידי מי מטעמך. במידה ותהיה מעוניין שנתקן את התקלה, עלות התיקון תהיה בסך 550 ש”ח פלוס מע”מ לכל שעת עבודה בתשלום מראש.

איחסון אתרי וורדפרס

איחסון אתרי וורדפרס

הינך מצהיר כי ידוע לך שהתשלום עבור איחסון אתר האינטרנט שלך מקנה לך תמיכה בכל הקשור לחשבון האיחסון בלבד. אנו לא מחויבים לספק תמיכה או שירות בנושאים הקשורים ישירות לאתר האינטרנט שלך כגון, אך לא מוגבל לתיקון פרצות אבטחה, שדרוג גרסאות לפלטפורמת האתר, שחזור נתונים לאתר, בין אם בתשלום ובין אם בחינם.

אנו עושים כל שביכולתנו למזער פגיעות של גורמים עוינים בשרתי האיחסון. עם זאת, ידוע לך כי אחריות אבטחת האתר עצמו חלה עליך, כבעל האתר. אנו לא נישא בכל חובת נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בעקבות פריצות של גורמים עוינים לאתר, וכי פריצה לאתר ו/או אי יכולת לשחזר נתונים, אינה עילה להפסקה או זיכוי בגין תשלומים עבור חשבון האיחסון.
לוורדפרס ישנן דרכים שונות שמסייעות באבטחת האתר. אנו נשמח להמליץ לך על כמה מהן, אך האחריות על ביצוען חלה עליך, הלקוח.

בנוסף, הינך מצהיר כי ידוע לך שיתכן וחשבון האיחסון שלך יחרוג ממשאבי החבילה אשר הוקצו לו, ויתכן ותישלח אליך בקשת תשלום עבור חריגות אלו. במידה וקיבלת דרישה לתשלום חריגות ולא ביצעת אותה בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת בקשת התשלום, חשבונך ייכנס להשעיה עד להסדרת החוב.

הינך מצהיר כי ידוע לך ששעות הפעילות של מחלקת התמיכה הן בימים א-ה, שעות 9:00-17:00. כל פניה שתעשה מעבר לשעות הפעילות תטופל ביום העסקים הבא, למעט במקרים של נפילת שרת, התקפות על שרת האיחסון וכל תקלה אחרת שאינה קשורה ישירות לאתר האינטרנט המאוחסן.
במידה ותהיה מעוניין לקבל תמיכה מעבר לשעות הפעילות, אנו נהיה רשאים לגבות ממך כ-250 ש”ח + מע”מ לכל שעת תמיכה בתשלום מראש.

הינך מצהיר כי ידוע לך שבמידה ותחליט לא להמשיך לאחסן את אתרך בשרתים שלנו, חובת גיבוי הקבצים והנתונים חלה עליך. הנך מצהיר כי ידוע לך שאנו לא שומרים גיבויים לאחר סגירת חשבון האיחסון, וכיל לא תהיה לך כל טענה או תביעה בגין גיבוי תקול או חסר.

יעוץ אישי

יעוץ אישי

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שבמידה ונקבעה לך שיחת יעוץ אישית, בין אם בחינם ובין אם בתשלום, ועליך לבטל או לדחות אותה, תהיה זכאי לקביעת מועד נוסף ללא תשלום, במידה והודעת לנו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד קיומה של השיחה. במידה ולא הודעת על דחיה או ביטול בטווח הזמן הנקוב בסעיף זה, ותהיה מעוניין לקבוע מועד חדש לשיחה, יהיה עליך לשלם מראש סכום של 550 ש”ח + מע”מ לכל שעת שיחה, שנקבעה במועד החדש, ולא תהיה זכאי להחזר בגין השיחה שבוטלה או נדחתה. האמור לעיל אינו מתייחס לדחיה או ביטול מצידנו. במקרה כזה ייקבע מועד חדש ללא חיוב נוסף.

תכני פרימיום

תכני פרימיום

באתר ניתן למצוא קטלוג קורסים והדרכות, אשר הגישה אליהם מחייבת קבלת שם משתמש וסיסמה, בין אם ע”י תשלום ובין אם ע”י הטבה, שניתנת במסגרת שירות אחר. בהצטרפותך כמשתמש לאתר הינך מאשר כי ידוע לך:
 1. הגישה לתכנים אינה מקנה כל שירות נוסף, אלא אם צוין אחרת מראש.
 2. אנו נעשה ככל שביכולתנו להעלות תכנים שימושיים בעלי ערך, אך האחריות לשימוש בתכנים חלה עליך בלבד. אנו לא נישא באחריות לכל נזק גופני, נפשי, או אחר, שקרה עקב שימוש בתכנים.
 3. התשלום עבור גישה לתכנים באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
 4. הגישה לחשבון המשתמש שלך באתר היא אישית, ואינה ניתנת להעברה. במידה והתגלה כי שיתפת את פרטי הגישה, או עשית שימוש בלתי סביר בחשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את החשבון, ללא זיכוי חלקי או מלא.

תוכנית שותפים והפניות

תוכנית שותפים והפניות

אתר מופעלת תוכנית שותפים, המאפשרת לכל מי שעובד עם בעלי עסקים לשווק את המוצרים והשירותים שלנו ולקבל עמלות בגין מכירות שבוצעו על ידו.
ההצטרפות לתוכנית השותפים כרוכה באישור הנהלת האתר, שלאחריו תינתן גישה לאזור שותפים מיוחד המכיל סטטיסטיקות של הפניית לקוחות וחומרי שיווק ופירסום.

השותף מאשר כי ידוע לו שאינו יכול ללהשתמש בקישור השותפים שלו כדי לרכוש שירותים או מוצרים עבור עצמו.

את המוצרים והשירותים ניתן לפרסם ולשווק בכל דרך – אופליין ואונליין – ובלבד שהיא עומדת בקנה אחד עם החוק הישראלי.

במקרה של תלונה על פעולה לא חוקית או מטרידה, חשבון השותף ייסגר לאלתר והוא לא יהיה זכאי לעמלות שהצטברו בחשבונו.

במידה ונצברו עמלות בחשבון השותף שלך, התשלום בגינן יתבצע בסביבות ה-15 לכל חודש, עבור עמלות מהחודש הקודם (לשם הדוגמה: עמלות חודש ינואר ישולמו ב-15 לפברואר).

במידה והנך זכאי לתשלום עמלות, תתבקש לשלוח אלינו דרישת תשלום (בין אם כחשבונית מס או כחשבון עסקה) על סכום העמלות, ולאחר מכן אנו נעביר לחשבונך את התשלום.

ידוע לך כי חישוב העמלות כולל מע”מ. במידה והנך עוסק פטור, אנו ננכה 17% מסכום העמלות שהנך זכאי להן.

התנאים בסעיף זה מצטרפים לתנאים המופיעים בתוך איזור השותפים.

גיבויים ושיחזורים

גיבויים ושיחזורים

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שקבצי האתר ומסדי הנתונים, המאוחסנים על שרתי החברה, מגובים בתדירות של אחת ליממה ונשמרים למשך שבוע אחד בלבד. היה ועלה הצורך בשיחזור של קבצי האתר, עליך לשלוח אלינו מייל ובו לנמק את סיבת הבקשה.

הינך זכאי לעד 2 שיחזורים במהלך כל חודש איחסון. כל שיחזור מעבר לכמות זו יחוייב בסכום של 300 ש”ח + מע”מ בתשלום מראש.

הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שהגיבויים והשחזורים ניתנים AS-IS וכי לא תהיה לך כל טענה לגבי זמינות השיחזור או איכותו וכי עליך לבצע גיבוי עצמאי לקבצי אתרך מדי תקופה.
כמו כן, ידוע לך כי אנו לא נישא בכל חובת נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בעקבות אי יכולתנו לשחזר את קבצי האתר ו/או מסדי הנתונים.

הינך מצהיר ששירות הגיבוי שלנו אינו מחליף את חובתך כבעל האתר לדאוג לגיבוי שוטף של תכני האתר, לרבות מסד נתונים, תמונות, וכל תוכן אחר, בצורה עצמאית ושאתה דואג להוריד את קבצי הגיבוי מהאחסון ושומר אותם במקום אחר, מאובטח וזמין לשימוש במקרה הצורך.

הינך נותן לנו הרשאה בלתי חוזרת לבצע הגדרה מקבילה להגדרות שאתה מבצע, ולגבות באופן עצמאי את קבצי האתר שלך ובסיס הנתונים ולהעבירם מחוץ לאחסון – הרשאה זו אינה פוטרת אותך מלבצע גיבוי באופן עצמאי כאמור לעיל.

זמינות השירות ותמיכה טכנית

זמינות השירות ותמיכה טכנית

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בנו ואם מסיבות אחרות. ברור כי אנו עושים כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

במידה והינך עושה שימוש בכל סוג של שירות אשר אנו מספקים, כגון אך לא מוגבל לאיחסון אתר או הקמת אתר, הינך משחרר אותנו מכל אחריות הנובעת מאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.

הינך פוטר אותנו מכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף וכן מכל חבות כספית הנובעת מנזקים אלה ואשר יגרמו לך כתוצאה מאי זמינות השירות ו/או תוכנית האחסון ו/או אתרך כפי שמפורט בהסכם זה.

בנוסף, הינך מצהיר כי ידוע לך שלא ינתן זיכוי כספי בגין ביטול חשבון איחסון עקב אי זמינות השירות, אלא בכפוף לתנאי סעיף “תנאי ביטול וזיכוי”.

תנאי ביטול וזיכוי

תנאי ביטול וזיכוי

בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים ולקבל זיכוי כספי, בניכוי 5% דמי ביטול, או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם, למעט השירותים הבאים:

 • עבור שירותים במתכונת תשלום חודשית או אירועים החלים פחות מ-7 ימים (כולל אירועים המתקיימים אונליין) מהמועד בו מתבצע הביטול; לא תבוטל העסקה ולא יתבצע זיכוי.
 • עבור גישה לתכני פרימיום ינתן זיכוי, אך ורק במידה והמשתמש לא התחבר לאתר ו/או צרך את חלק/כל התכנים שרכש.
 • עבור שירות הקמת אתר ינתן זיכוי חלקי, בהתאם לעבודה שנעשתה עד מועד הביטול, ובלבד שהביטול בוצע בטווח של 14 ימים ממועד ההזמנה.

בכל מקרה של זיכוי, הינך מצהיר כי ידוע לך שהוא יועבר אליך בתוך 30 ימים ממועד הודעתך, באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שבמקרה של ביטול שירות איחסון ו/או הקמת אתר, חשבונך בחברה ייסגר לאלתר, ללא יכולת שחזור נתונים.

צילום באירועים

צילום באירועים

הינך מצהיר כי ידוע לך שאתה עשוי להיות מצולם ומוקלט במהלך ימי האירוע בין אם אמצעי הצילום וההקלטה גלויים לך ובין אם לאו. הנך מאשר לנו ו/או למי מטעמם לערוך את הצילומים ו/או חלקים מהם ולעשות בהם שימוש בכל מדיה לצרכי קידום פעילויות האירוע ו/או אירועים אחרים שלנו, וידוע לך כי יכול ולא יעשה שימוש בהם או בכל חלק מהם כלל.

שינויים לתנאי השימוש באתר זה בלי הודעה

שינויים לתנאי השימוש באתר זה בלי הודעה

תנאי השימוש הם דינמיים, ולעיתים משתנים, אינך יכול להניח שהם יישארו ללא שינוי ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל פעם אשר אתה מבקר באתר. אלא אם כן, הבסיס של האתר והתנאים השתנו בצורה כזו שנשלח הודעה באתר או באמצעות המייל, לא תקבל שום הודעה על שינויים לתנאים אלו. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים על ידו הינם ראיה לקבלת התנאים המפורטים בעמוד זה, ובשאר עמודי האתר.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

בודק...