תודה רבה על השתתפותך בסמינר של דקלה אפשטין. אשמח למענה שלך על השאלון כאן:

בודק...